Tomasz Łukasik

Prezes Zarządu

Małgorzata Łukasik

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Łukasik-Janicka

Wiceprezes Zarządu

Joanna Cioroch

kierownik oddziału (531810830)

Magda Gaspar

księgowa (wew. 104)

Monika Gaweł

księgowa (wew. 105)

Piotr Grygiel

informatyk

Aleksandra Jemielniak

księgowa (wew. 109)

Vira Khalavka

księgowa (wew. 117)

Michał Kilian

informatyk

Izabella Kowalska

księgowa (509604550)

Aneta Kubica

księgowa (wew. 108)

Małgorzata Rejdych

księgowa (wew. 102)

Dorota Smętek

księgowa (wew. 107)

Kinga Stocerz

księgowa (wew. 102)

Elżbieta Zdebik

księgowa (wew. 114)